Home สุขภาพ

สุขภาพ

No posts to display

บทความแนะนำ

ระบบคลัช

ระบบคลัช อุปกรณ์ทำหน้าที่ตัดการส่งกำลัง มีส่วนประกอบอะไรบ้าง

คนรุ่นใหม่อาจจะไม่คุ้นกับคำว่า “คลัช” เพราะรถยนต์ที่ใช้ส่วนมากในปัจจุบันนั้นเป็นเกียร์ออร์โต้ ไม่จำเป็นต้องมาค่อยเหยียบคลัชเพื่อทำการเปลี่ยนเกียร์อีกต่อไป...