EEC คืออะไร สำคัญกับเศรษฐกิจและค้าไทยอย่างไร มาหาคำตอบกัน!

481

คงไม่มีใครปฏิเสธว่าโครงการสำคัญๆ ที่ทางภาครัฐผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางด้านการค้าต่างๆ จะช่วยให้เกิดการพัฒนาความเจริญโดยรวมของประเทศ อย่างโครงการ EEC ที่มีเป้าหมายให้ 3 จังหวัดในภาคตะวันออกทั้ง ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษพร้อมผลักดันให้เป็นเมืองท่องเที่ยว ที่มีโครงสร้างพื้นฐานครอบคลุม ที่จะส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตของประเทศได้อย่างยั่งยืน แต่สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าโครงการ EEC คืออะไร และจะเกิดการเปลี่ยนไปในทิศทางใดบ้าง เรามาหาข้อมูล และเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน

EEC คืออะไร

เป้าหมายเพื่อการพัฒนา 

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) หรือ EEC คือ แผนยุทธศาสตร์ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้น รวมถึงยังจะเป็นการเปลี่ยนผ่านประเทศจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางเป็นประเทศที่มีรายได้สูง ที่มีการพัฒนาทั้งด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีควบคู่กันไป ซึ่งถ้าหากโครงการได้ถูกพัฒนาจนครบ 100 เปอร์เซ็นต์จะทำช่วยให้เศรษฐกิจภายในประเทศมีความแข็งแกร่งและยั่งยืน

เราได้อะไรจากการพัฒนาโครงการ

โครงการอย่าง EEC คือการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ซึ่งนอกจากผู้ที่ได้รับประโยชน์จะเป็นคนไทยทั้งประเทศแล้ว ยังจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกด้วยเช่นกัน เพราะเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจการลงทุนพิเศษ หรือที่เราอาจคุ้นเคยกันในชื่อ ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC คือ การเป็นจุดศูนย์การระดับโลก ทั้งในด้านการลงทุน รวมถึงเป็นฐานด้านอุตสาหกรรมทั้งในเรื่องพลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงด้านการท่องเที่ยว ซึ่งการพัฒนาต่างๆ จะมาพร้อมกับโครงการขั้นพื้นฐานที่จะตอบโจทย์กับการใช้ชีวิต รวมถึงต้องรองรับกับการขนส่งที่ครอบคลุมทั้งทางราง ถนน อากาศ และทางน้ำ ซึ่งพื้นที่ในเขตภาคตะวันออกมีลักษณะภูมิประเทศที่เหมาะสมในการพัฒนา ซึ่งโครงการต่างๆ ที่มีพร้อมกับโครงการ EEC จะมีอะไรบ้างนั้น ไปดูกันเลย

โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม สนามบิน

สำหรับโครงการนี้จะเป็นการเชื่อมต่อให้ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยความรวดเร็ว ซึ่งจะเป็นการสร้างระบบรางให้ครอบคลุมพื้นที่ ที่จะเชื่อมต่อทั้งสนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมืองและสนามบินอู่ตะเภา ซึ่งคาดว่าจะส่งมอบพื้นที่สุวรรณภูมิ – อู่ตะเภา ประมาณต้นเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 ส่วนพื้นที่ในช่วงดอนเมือง – พญาไท จะส่งมอบได้ประมาณต้นปี 2565

โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินตะวันออก 

หากใครมองว่าการพัฒนาโครงการอย่าง ECC คือการพัฒนาเฉพาะพื้นที่ของภาคตะวันออกเท่านั้น คงต้องคิดใหม่ เพราะการพัฒนาในระดับนี้จะส่งผลถึงเศรษฐกิจระดับประเทศ ซึ่งแน่นอนว่าพื้นที่ของภูมิภาคตะวันออกจะต้องเกิดการขยายตัวตามไปด้วย เนื่องจากต้องทำให้การพัฒนาอย่างรอบด้าน ซึ่งการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินตะวันออกจะทำให้เกิดความครอบคลุมในเรื่องของการขนส่งที่เป็นตัวกลางสำคัญในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจนั่นเอง

โครงการท่าเรือมาบตาพุด 

สำหรับอีกหนึ่งโครงการที่เราจะได้เห็นกับการมาพร้อมกับโครงการ EEC คือการพัฒนาท่าเรือมาบตาพุด ระยะที่ 3 ซึ่งอยู่ในขั้นตอนพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคและจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารและควบคุมงานกี่สร้าง