จะไปเที่ยวยุโรปทั้งที ต้องเตรียมเอกสารทำวีซ่าเชงเก้นยังไงบ้างนะ?

563

ต้องบอกว่าประเทศในแถบยุโรปต่างเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่ใครหลายๆ คนตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะต้องไปเยือนให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิต คำถามมีอยู่ว่า ก่อนที่เราจะเดินทางไปเที่ยวยุโรปนั้น เราจำเป็นที่จะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง การเตรียมเอกสารทำวีซ่าก็จำเป็นที่จะต้องเตรียมอะไรบ้าง

เที่ยวยุโรป

วันนี้เราก็เลยอยากพาทุกคนมาทำความรู้จักเกี่ยวกับวีซ่าเชงเก้นและการเตรียมเอกสารทำวีซ่ากันด้วย ถ้าพร้อมแล้ว รีบตามมาดูกันเลย

วีซ่าเชงเก้นคืออะไร?

วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศในยุโรปที่อนุญาตให้พลเมืองของประเทศสมาชิกเดินทางได้โดยไม่ต้องถือหนังสือเดินทาง รวมไปถึงผู้ที่ถือวีซ่าเชงเก้นด้วย ซึ่งประเทศที่เป็นสมาชิกในข้อตกลงเชงเก้นนั้นมีทั้งหมด 26 ประเทศทั้งที่เป็นประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (22 ประเทศ) และประเทศที่ไม่ใช่สมาชิก (4 ประเทศ) ด้วยเช่นกัน แต่ไม่สามารถใช้เข้าประเทศในกลุ่มสหราชอาณาจักรได้ คือ อังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์ และไอร์แลนด์

การเตรียมเอกสารทำวีซ่าเชงเก้นนั้นต้องเตรียมอะไรบ้าง?

ในการเตรียมเอกสารทำวีซ่าเชงเก้นนั้น เราควรที่จะต้องทำความเข้าใจและศึกษารายละเอียดของประเทศที่เราต้องการจะเดินทางนั้นให้ดี เพราะแต่ละประเทศนั้นก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน สำหรับการเตรียมเอกสารทำวีซ่าเชงเก้นนั้นจะต้องมีอะไรบ้าง สิ่งที่จะเป็นเลยก็คือ

 • เอกสารคำร้องที่กรอกเรียบร้อยครบถ้วน
 • หนังสือเดินทางฉบับล่าสุด ที่มีอายุคงเหลือมากกว่า 3 เดือน นับจากวันเดินทางออกจากเขตประเทศเชงเก้น และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
 • สำเนาเอกสารแสดงตัว ไม่ว่าจะเป็นสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาต่างๆ
 • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ และเป็นรูปถ่ายที่ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
 • ประกันการเดินทาง เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันระหว่างท่องเที่ยว โดยมีวงเงินประกันขั้นต่ำที่ 30,000 ยูโร และบริษัทประกันนั้นจะต้องเป็นบริษัทประกันภัยที่สถานทูตรับรอง
 • ใบยืนยันการจองตั๋วเครื่องบิน
 • ใบยืนยันการจองโรงแรมที่พัก
 • ใบยืนยันการจองตั๋วรถไฟหรือรถเช่า (ถ้ามี)
 • เอกสารรับรองการทำงาน
 • สลิปเงินเดือน
 • รายการบัญชีเงินฝาก ที่มีรายการเดินบัญชีย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และควรมีเงินฝากที่เพียงพอต่อการพำนักในยุโรปได้อย่างไม่มีปัญหา
 • แผนการเดินทาง
 • สัญญาเช่า สัญญากู้บ้าน สัญญาผ่อนรถ เพื่อพิสูจน์ให้ทางสถานทูตมั่นใจว่าจะกลับมาอย่างแน่นอน

สำหรับคำแนะนำอย่างสุดท้ายในการเตรียมตัวและเตรียมเอกสารทำวีซ่าเชงเก้นเลยก็คือการเตรียมเอกสารให้เรียบร้อยและควรยื่นเรื่องเพื่อขอวีซ่าเชงเก้นไม่เดิน 3 เดือนก่อนเดินทางและไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ในกรณีที่จะเดินทางไปเที่ยวหลายประเทศในยุโรป แนะนำให้ยื่นเอกสารที่สถานทูตประเทศที่เราจะไปเที่ยวนานที่สุดด้วยล่ะ และอย่าลืมว่าการเดินทางไปเที่ยวยุโรปนั้น อย่าลืมที่จะต้องเตรียมตัวอย่างดีที่สุด เพื่อให้ทริปท่องเที่ยวของเรานั้นเป็นไปอย่างราบรื่นและสนุกตามที่ต้องการ