5 สิ่งที่พ่อแม่ต้องรู้ก่อนตัดสินใจทำประกันออมทรัพย์เพื่อลูก

114

การวางรากฐานทางการเงินในอนาคตที่มั่นคงให้แก่ลูกเป็นสิ่งที่สำคัญ โดยพ่อแม่ทุกคนควรต้องเตรียมเงินไว้เพื่อใช้ในการศึกษาของลูก มีเงินไว้ให้ลูกได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาตนเอง และไว้ให้ลูกใช้ดูแลตนเองได้จนกว่าจะสามารถการเลี้ยงชีพและสร้างรายได้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งหนึ่งในวิธีการออมเงินซึ่งทำได้ง่าย ๆ คุ้มค่า ทั้งเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อย คือการทำประกันออมทรัพย์เพื่อลูกนั่นเอง และเพื่อให้การทำประกันออมทรัพย์เพื่อลูกมีความคุ้มค่ามากที่สุด เรามี 5 สิ่งที่พ่อแม่ต้องรู้ก่อนตัดสินใจทำประกันมาแนะนำกัน อยากรู้ว่ามีอะไรบ้าง? ตามไปดูในบทความกันเลย

ประกันออมทรัพย์เพื่อลูก

5 สิ่งที่พ่อแม่ต้องรู้ก่อนตัดสินใจทำประกันออมทรัพย์เพื่อลูก

  • วัตถุประสงค์ของการทำประกันออมทรัพย์

สิ่งแรกที่คุณพ่อแม่ควรต้องรู้ก่อนตัดสินใจทำประกันออมทรัพย์เพื่อลูก คือต้องรู้วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการทำประกัน ว่าต้องการให้ลูกได้รับผลประโยชน์ในด้านใด เช่น เงินใช้ในการศึกษาต่อ หรือเงินสำรองฉุกเฉิน ซึ่งวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนจะช่วยให้คุณพ่อแม่สามารถเลือกแผนประกันที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกได้มากขึ้น

  • ระยะเวลาการออม

ส่วนประการต่อมาที่คุณพ่อแม่ต้องรู้ และนำมาพิจารณาก่อนตัดสินใจทำประกันออมทรัพย์เพื่อลูก คือระยะเวลาในการออม เช่น หากต้องการออมเงิน สำหรับใช้ในอนาคตอันใกล้ ให้เลือกการออมเงินในระยะสั้น ๆ แต่หากต้องการเงินสำหรับการศึกษาต่อในอนาคตไกลๆ อาจต้องพิจารณาแผนประกันที่มีระยะเวลาการออมยาวนาน

  • อัตราผลตอบแทน

อีกสิ่งที่คุณพ่อแม่ต้องรู้ เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจทำประกันออมทรัพย์เพื่อลูก คืออัตราผลตอบแทน โดยต้องเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของแผนประกันออมทรัพย์หลาย ๆ บริษัท รวมถึงต้องพิจารณาค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะได้เลือกแผนที่มีผลตอบแทนสูงสุด และช่วยให้คุณพ่อแม่ได้รับประโยชน์ทางการเงินที่ดีที่สุด

  • ความน่าเชื่อถือของบริษัทประกัน

นอกจากนี้ คุณพ่อแม่ยังต้องพิจารณาว่าบริษัทประกันมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ โดยไม่ควรเลือกบริษัทประกันที่มีความเสี่ยง เพื่อช่วยเพิ่มมั่นใจได้ในการทำประกันออมทรัพย์เพื่อลูกว่าจะมีความคุ้มค่ามากที่สุด

  • ความสามารถในการจัดการเงินของคุณพ่อแม่

ประการสุดท้าย ซึ่งนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก คือคุณพ่อแม่ควรประเมินความสามารถในการจัดการเงินของตนเอง ว่าสามารถออมเงินให้กับลูกได้ในระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ เพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปล้มเลิกกลางคัน และไม่ได้รับผลตอบแทนตรงตามที่ตั้งใจเอาไว้

ทั้งหมดนี้ คือ 5 สิ่งที่พ่อแม่ต้องรู้ก่อนตัดสินใจทำประกันออมทรัพย์เพื่อลูก ที่คุณพ่อคุณแม่สามารถนำไปปรับใช้ เพื่อให้ได้เลือกทำประกันในแบบที่คุ้มค่า คุ้มราคามากที่สุด และสร้างรากฐานอนาคตทางการเงินที่ดีให้แก่ลูกได้นั่นเอง