วิธีเลือกแผงโซล่าเซลล์ และวิธีการอ่านสลากอุปกรณ์ Solarcell

274

ทุกวันนี้เราคงได้รับความรู้เกี่ยวกับการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้กันมากพอสมควรแล้วใช่ไหม โดยการผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่า โซล่าเซลล์ ซึ่งจะสามารถนำพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีอยู่เปลี่ยนมาเป็นพลังงานไฟฟ้าที่นำมาใช้ในบ้าน อาคาร และอุตสาหกรรมขนาดย่อมๆได้เป็นอย่างดี ซึ่งสามารถจ่ายไฟขนาดเล็กไว้ใช้ในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ใช้เป็นไฟนำทางไฟจราจร ไฟโคมถนน ใช้ในอุปกรณ์สือสารขนาดเล็ก เครื่องสูบน้ำ เป็นต้น

โซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์ หรือ เซลล์แสงอาทิตย์ จะถูกนำมาต่อกันจนแผ่นขนาดตามที่ต้องการซึ่งเรียกว่า “แผงโซล่าเซลล์” (Photovoltaics Module /PV/Solar Module) แผงโซล่าเซลล์จะมีลักษณะด้านหน้าเป็นแผ่นใสซึ่งทำจากวัสดุที่ต่างกันไป มีสีต่างกัน รวมทั้งมีขนาดที่ต่างกันอีกด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตแต่ละราย ด้านในบรรจุเซลล์โซล่าเซลล์หลายอันเรียงต่อเนื่องกัน ซึ่งหลายคนกำลังอยากจะติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ไว้ในงานเองที่บ้าน แต่ไม่รู้ว่าต้องดูหรือเลือกอย่างไรดี วันนี้เรามาแนะนำวิธีทำความเข้าใจกับแผงโซล่าเซลล์โดยการอ่านคุณสมบัติ (Specifications)ของแผงโซล่าเซลล์ที่ติดบนแผง คุณจะได้นำข้อมูลเหล่านี้ไปคำนวณและออกแบบแผงโซล่าเซลล์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุดคะ

คุณสมบัติทางการไฟฟ้า:

 • ซึ่งผู้ซื้อควรจำชื่อรุ่นไว้ กรณีแจ้งซ่อม หรือหาอุปกรณ์ภายหลัง
 • Peak Powerคือ กำลังผลิตสูงสุดของแผงเซลล์โซล่าเซลล์ มีค่าหน่วยเป็น วัตต์
 • Maximum Power Voltage (Vmp) คือ ค่าแรงดันที่กำลังไฟฟ้าสูงสุดของแผงเซลล์นี้ มีหน่วยเป็น โวตต์
 • Maximum Power Current (Imp) คือค่ากระแสไฟฟ้าของแผงเซลล์ที่ให้กำลังไฟฟ้าสูงสุด มีหน่วยเป็น แอมป์
 • Open Circuit Voltage (Voc) คือค่าแรงดันไฟฟ้าเมื่อวัดโดยไม่ได้ต่อระหว่างขั้นบวกและขั้วลบ (ค่าแรงดันขณะที่ไม่ต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆ) มีหน่วยเป็น โวตต์
 • Short Circuit Current (Isc) คือค่ากระแสไฟฟ้าสูงสุดเมื่อวัดโดยการลัดวงจรขั้วบวกและลบเข้าหากัน (คือการทำให้เกิดการช็อต) มีหน่วยเป็น แอมป์
 • Maximum System Voltage คือค่าแรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่แผงโซล่าเซลล์จะต่อในระบบได้ (ความสามารในการต่อพ่วงกันได้หลายๆแผงนั่นเอง)
 • At STC (Standard Test Conditions) คือการบ่งบอกว่าได้ทดสอบในสภาวะมาตรฐาน คือมีพลังงานแสงตกกระทบ 1,000 วัตต์/ตร.ม สเปคตรัมของแสงที่ผ่านชั้นบรรยากาศหนา 1.5 เท่า และที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
 • Product Byคือ ผู้ผลิตแผงโซล่าเซลล์

ส่วนประกอบอื่นๆ และข้อมูลทางเทคนิค:

 • External Dimensions: คือขนาด กว้าง x ยาว x หนา มีหน่วยเป็น มิลลิเมตร
 • Weight คือน้ำหนักของแผงโซล่าเซลล์แต่ละแผง มีหน่วยเป็น กิโลกรัม
 • Solar Cell คือชนิดของเซลล์แสงอาทิตย์ของแผงโซล่าเซลล์ เช่น โพลิคคริสตัลไลน์
 • Front glass คือชนิดของผิวด้านหน้าแผงโซล่าเซลล์ว่าทำมาจากอะไร เช่น กระจกกันความร้อน หนา 0.3 มม.
 • Frame คือขอบหรือกรอบที่หุ้มรอบแผงโซล่าเซลล์ทำมาจากอะไร เช่น อลูมิเนียม อัลลอย
 • Junction Box คือกล่องรวมสาย/กล่องเชื่อมต่อ เช่น IP65/IP67
 • Output Cables คือขนาดสายไฟที่ใช้ในการเชื่อมต่อจากแผงโซล่าเซลล์  เช่น ขนาดพื้นที่หน้าตัด 4 ตร.มม, ยาว 800 มม.
 • Connector คือหัวเชื่อมต่อสัญญาณไฟฟ้า
 • Maximum Snow Load คือค่าทนแรงกดจากหิมะ มีหน่วยเป็น Kpa
 • Maximum Wind Load คือค่าทนแรงกดจากลม มีหน่วยเป็น Kpa

เมื่อเราเข้าใจรายละเอียดและคุณสมบัติของแผงโซล่าเซลล์แล้ว ก็สามารถตัดสินใจซื้อไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้การเลือกซื้อแผงโซล่าเซลล์ยังต้องคำนึงถึงลักษณะการใช้งานที่เหมาะสมกับสภาพอากาศของภูมิภาคที่ตนเองอาศัยด้วยนะคะ เพื่อให้เกิดการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุด

ข้อมูลเพิ่มเติม: SolarcellThailand96.com